Senaste nytt inom börs- och bolagsrätt - hur påverkas ni som arbetar på noterade bolag?

2016 var ett händelserikt år för de som arbetar med börs- och bolagsrätt.

Detta främst med anledning av att MAR trädde i kraft under förra året. Under inledningen av 2017 fick dessutom Finansinspektionen utökade sanktionsmöjligheter avseende MAR. Under kompetensdagen den 27 april följer våra specialister inom börs- och bolagsrätt Fredrik Lundén och Tone Myhre-Jensen upp den praktiska regeltillämpningen inklusive vilka sanktioner som beslutats hittills. De kommer även att beröra vilka nya regeländringar, såsom mer långtgående regler med syfte att att förhindra penningtvätt, som är nära förestående, hur dessa påverkar de noterade bolagen och vilka åtgärder bolagen behöver vidta.

Vill du läsa hela programmet och anmäla dig till kompetensdagen? Klicka här.

Kontakt