Välkommen till Cederquists kompetensdag inom IT och media

Den 28 mars, under en eftermiddag, ger vi en överblick över några frågor och utvecklingstrender i anslutning till digitala tjänster, medieplattformar och Internet of Things. Föredragen hålls av Anna Felländer, Johan Axhamn och Anders Erlandsson, företrädare från näringslivet och universitetet, samt av Cederquists jurister, och riktar sig både till dig som arbetar inom affärsverksamhet eller IT, och till dig som är bolagsjurist.

Nya mediekonsumtionsvanor

13:30 - Trender inom TV och media baserat på Ericsson ConsumerLabs rapport ”TV and Media 2016 – The evolving role of TV and media in consumers’ everyday lives”. Med Anders Erlandsson, Senior Advisor, Ericsson ConsumerLab.

14:00 - Legala frågor kring gränsöverskridande användning av content, nya medieplattformar och vikten av rekommendationstjänster. Med Malin Allard och Matilda Sanfridson, Cederquist. 

Möjligheter och utmaningar i anslutning till digitala tjänster

14:30 - Digitala tjänster och dess möjligheter att förbättra affärserbjudandet.
Med Anna Felländer, Digital Economist, Senior Advisor Boston Consulting Group, advisor to the Government, Board Member WhisprGroup and Handelns Ekonomiska Råd, Academic platform at SSE.

15.00 - Avtalsaspekter att beakta när man bygger och tillhandahåller digitala tjänster. 
Med Johanna Linder och Elin Holm, Cederquist. 

Paus med fika: 15:25 – 15:45.  

Blockering av webbplatser i ljuset av Patent- och Marknadsöverdomstolens dom från februari

15:45 - Förutsättningar och gränser för förelägganden om blockering av webbplatser och andra förelägganden mot mellanhänder. Med Johan Axhamn, Jur.dr, civ.ek, Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Integritetsaspekter på Internet of Things

16:15 - Integritetsaspekter på Internet of Things.
Med Martin Gynnerstedt och Jonas Göransson, Cederquist.


16.45 - Frågor och avrundning.
  

17.00 - Mingel och tilltugg.

Praktiska detaljer:
När: 28 mars kl. 13:30 - 17:00 med efterföljande mingel.
Var: I Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, 111 96  Stockholm.

Anmäl dig här!

Vill du anmäla en kollega, anmäl då denne separat.

Vi ser fram emot att träffa dig den 28 mars och hoppas att du får en lärorik och inspirerande eftermiddag tillsammans med oss.

Varmt välkommen!

Har du frågor? mailto:event@cederquist.se

Kontakt