Välkommen till Cederquists kompetensdag den 7 november

Den 7 november bjuder vi på Cederquist in dig till en kompetensdag där du får möjlighet att lyssna till våra specialister. Detta är en eftermiddag för dig som vill utveckla din juridiska kompetens inom ett flertal områden och samtidigt få svar på frågor kring aktuella juridiska ämnen. Helt enkelt en eftermiddag för dig som vill passa på att träffas och diskutera juridik. Dagen avslutas med mingel där du har möjlighet att under avslappnade former prata vidare med övriga deltagare och våra specialister.
PROGRAM
12:00 - 12:55 Lunch

12:55 Inledning
Tone Myhre-Jensen, Managing Partner, hälsar välkommen.

13:00 - 13:40 M&A-försäkringar
Pontus Röckert och Jonas Forsén, specialister inom Privat M&A

 
Användandet av så kallade M&A-försäkringar eller garantiförsäkringar har ökat avsevärt under senare år och ses som ett bra sätt att ta tillvara både köparens intresse av ett rimligt garantiskydd och säljarens önskan om att kunna göra en fullständig exit och ”klippa banden”. Pontus Röckert och Jonas Forsén från Cederquists M&A-team går igenom huvuddragen i hur en M&A-försäkring fungerar och vad man som köpare och säljare måste tänka på vid användande av M&A-försäkring i en företagstransaktion.
 
13:50 - 14:30 Implementering av stora regelverk på finansmarknaden
Magnus Björkman, specialist inom finansmarknadsreglering

För närvarande pågår arbetet för fullt i finansbranschen med implementeringen av bland annat MiFID 2 och IDD. Det är stora och omfattande implementeringsprojekt och de sker ofta under stark tidspress. När dessutom detaljerna om de regelverk som ska följas blir försenade kan det sätta stor press på organisationen att göra rätt val baserat på osäkert underlag. Magnus Björkman pratar om riskerna i samband med sådana projekt och hur man kan hitta former för att säkerställa en affärsmässigt och legalt lyckad implementering. Magnus belyser även hur compliance kan arbeta för att både bidra i arbetet och till slut kontrollera efterlevnaden.

14:30 - 15:00 Kaffepaus 

15:00 - 15:40 
Do’s and Don’ts vid IT-outsourcing och köp av molntjänster
Johanna Linder, specialist inom IP/IT-rätt

 
Upphandlingar av IT-tjänster är komplexa. Det uppstår inte sällan problem under leveransen som hade kunnat undvikas med rätt fokus i upphandlings- och avtalsskedet. Johanna Linder ger några tips som förbättrar förutsättningarna att lyckas vid IT outsourcing och köp av molntjänster.
 
15:50 - 16:30 Styrelseansvar
Erik Wernberg, specialist inom tvistlösning

På senare tid har styrelsens ansvar enligt 29 kap. aktiebolagslagen kommit alltmer i fokus. Tendensen i praxis är ett successivt ökat ansvar för styrelseledamöter i ett aktiebolag. Ett antal större tvistemål där dessa frågor ställs på
sin spets pågår för närvarande. Erik Wernberg belyser vilka krav som gäller och hur styrelsen bör agera för att leva upp till vad lag och praxis kräver för att undvika att åläggas ett personligt ansvar.

16:30 - 16:45 Sammanfattning och avslutning
Vi sammanfattar och avslutar dagen.

16:45 - Mingel

Praktiska detaljer
Datum: Den 7 november
Starttid: Klockan 12:55 (lunch serveras från klockan 12:00). Efter 16:45 bjuder vi på dryck och lättare tilltugg.
Plats: Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm


Anmäl dig här!

Du får gärna ta med en kollega eller vän. Anmäl denne separat.

Varmt välkommen!

Kontakt