Välkommen till ett frukostseminarium om offensiv användning av konkurrensrätten

Välkommen till Cederquists frukostseminarium den 23 november som handlar om hur man kan använda konkurrensrätten offensivt och inte bara för att skydda sig från överträdelser. Seminariet hålls av Cederquists specialister Fredrik Lindblom, konkurrensrätt, och Elsa Arbrandt, tvistlösning.

”Companies have a duty to their shareholders to retrieve overcharge and lost profit. For legal departments, this is one of the best ways to create value and to become a profit center.” [Laurent Geelhand, tidigare general counsel hos Michelin]

Från att tidigare kanske mest setts som ett kostnadsställe kan juridiska avdelningen bli en resultatenhet. Ett exempel på detta är Michelins europeiska juristavdelning som systematiskt har bedrivit processer mot leverantörer som hade tagit ut för höga priser till följd av konkurrensöverträdelser, bl.a. kartellerna inom syntetiskt gummi och paraffinvax, genom innovativa processtrategier och finansieringslösningar. Under en tioårsperiod rapporteras Michelins juristavdelning ha genererat nära 1 miljard kronor på det här sättet.

Andra exempel på hur konkurrensrätten kan användas i offensivt syfte för att generera intäkter är t.ex. att rätta till marknadsstörningar till följd av konkurrensöverträdelser genom att sätta igång och/eller driva konkurrensrättsliga processer mot konkurrenter eller genom att driva fram omförhandlingar av avtal. Vi kommer gå igenom de verktyg som står till buds utifrån egna framgångsexempel. Vi kommer också att ge praktiska och konkreta tips avseende hur man undviker de vanligaste fallgroparna och maximerar effekten av åtgärderna.

Praktiska detaljer
När: 23 november.
Tid: Vi inleder med frukost klockan 08.00. Själva seminariet hålls klockan 08.30-09.45.
Var: Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm.

Anmäl dig här! Om du vill ta med en kollega så anmäl denne separat.

Vi ser fram emot att ses. Varmt välkommen!

Kontakt