Välkommen till ett frukostseminarium om vanliga fallgropar i användandet av boilerplates

Välkommen till Cederquists frukostseminarium den 12 oktober som handlar om risker och vinster vid användandet av standardklausuler, s.k. ”boilerplates”. Seminariet hålls av Cederquists specialister Lars Bärnheim, expert inom företagstransaktioner, samt Elsa Arbrandt, expert inom tvistlösning.

Det finns ofta en mängd standardklausuler i avtal. De kan röra exempelvis preskription och preklusionsfrister, begränsning av ansvar, ”entire agreement”, hur och till vem meddelanden under avtalet ska skickas samt tillämplig lag och domsrätt. Sällan läggs det ner någon närmare eftertanke på dem i den enskilda avtalsförhandlingen utan de kvarstår ofta i princip oförändrade mellan alla avtalsversioner som utväxlas. Samtidigt finns det stora vinster att göra genom att välja ”rätt” sorts standardklausul till det enskilda avtalet. Det finns också stora risker om man har fel eller inkonsekventa klausuler i avtalet.

Under seminariet kommer Elsa och Lars att gå igenom några vanliga boilerplates; fallgroparna med dem och hur man kan använda dem offensivt. Analysen bygger på egna erfarenheter och under seminariet kommer det även att finnas tid för diskussion och frågor.


Praktiska detaljer:
När: 12 oktober.
Tid: Vi inleder med frukost klockan 08.00 och själva seminariet hålls klockan 08.30-09.45.
Var: Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, 111 96 Stockholm.

Anmäl dig här! Om du vill ta med en kollega så anmäl denne separat.

Vi ser fram emot att ses. Varmt välkommen!