Ytterligare licensavgifter för ”indirect access” till affärssystem

Den 16 februari i år meddelades en dom i England som har fått mycket uppmärksamhet (se länk nedan). I målet gjorde SAP gällande att de har rätt, enligt sitt licensavtal, att ta ut licensavgifter för "indirect access" till SAP:s affärssystem från andra system - och domstolen gav SAP rätt.

I målet tolkades ett licensavtal avseende SAP:s affärssystem mellan SAP och licenstagaren Diageo. Enligt avtalet betalas licensavgift "per Named User". Diageo hade utvecklat och använde två applikationer (byggda på en molntjänst från Salesforce), som använde data från och interagerade med SAP:s affärssystem via SAP:s gränssnitt/motor "SAP PI", som möjliggör kommunikation med andra system och som också ingick i Diageos licens. Domstolen tolkade licensavtalet som att detta utgjorde "indirect access" till SAP:s affärssystem, vilket ger SAP rätt att ta ut licensavgifter "per Named User". Domstolen valde dock att inte uttala sig om storleken på licensavgifterna.

Utgången i målet hade troligen blivit en annan om Diageos applikationer endast hämtat data från SAP:s affärssystem. Avgörande i målet förefaller ha varit att Diageos applikationer interagerade med SAP:s affärssystem, genom att initiera aktiviteter i det. Domen kan komma att få långtgående konsekvenser eftersom det är väldigt vanligt att företag använder SaaS-lösningar/digitala tjänster som bygger på att hämta, analysera och på andra sätt använda data från affärssystem som SAP.

Även om domen sannolikt kommer att överklagas, finns det anledning att analysera sin IT-arkitektur för att se över på vilka sätt applikationer och SaaS-lösningar använder SAP och andra affärssystem. Resultatet av analysen bör stämmas av mot ingångna licensavtal för att se om användningen överensstämmer med villkoren, eller om åtgärder bör vidtas i IT-miljön eller i anslutning till avtalen. 

Länk till domen:

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2017/189.html

Skriven av Johanna Linder och Jonas Göransson. Vill du läsa mer om IT-rätt, klicka här.

Kontakt