Cederquists partner Louise Bjärgård är en av juridikprofilerna i Fastighetssveriges panel

I det senaste numret av Fastighetssverige kommenterar Cederquists fastighetsexpert och partner Louise Bjärgård marknadstrender inom fastighetsbranschen som en av tre tillfrågade juridikprofiler. I intervjun behandlas frågor om vilka fastighetsfrågor som nästa regering måste lösa, vilka de mest intressanta marknadstrenderna är hur det kommer att påverka branschen.

Louise kommenterar bl.a. i intervjun – En av de mest intressanta marknadstrenderna är den fortsatta fokuseringen på frågor inom hållbarhet och digitalisering. De är intressanta och viktiga frågor för samhället i stort och så även för fastighetsbranschen. Vi ser ett fortsatt intresse för miljöklassificerade och energieffektiva fastigheter. Det nya lagförslaget om slopat bygglovskrav för solceller är ett exempel på en proposition som ligger i linje med denna trend. Vi ser även ett alltmer ökat intresse för ”proptech” i form av, exempelvis, digitaliserade byggprocesser.

För att läsa hela reportaget, se fastighetssveriges magasin via länken:

https://www.fastighetssverige.se/magasin_fsve/fsve_F2-18_SV.pdf