Lunchseminarium om nyheter inom börs- och bolagsrätt

Cederquist anordnar varje år ett lunchseminarium om nyheter inom börs- och bolagsrätt. Under 2017 har flera regelverk på börs- och bolagsrättens område genomgått förändringar och ytterligare förändringar kommer under 2018.
I februari trädde ny lagstiftning i kraft för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), från september ska aktiebolag anmäla verklig huvudman till Bolagsverket och i november trädde reviderade Takeover-regler i kraft. Till följd av en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen ska styrelsearvode som beslutas om vid årsstämman 2018 som regel beskattas som inkomst av tjänst och från 3 januari 2018 gäller nya regler för värdepappersmarknaden i EU genom direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir.

Vid seminariet kommer vi att gå igenom de praktiska konsekvenserna av dessa regler och domen samt föreslå åtgärder för att möta dem.

Praktiska detaljer:
Datum: Fredagen den 2 februari 2018.
Plats: Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm.
Tid: Kl. 11.45-13.30. Lunch serveras mellan kl. 11.45 och 12.15.

Du får gärna ta med dig en kollega. Anmäl i så fall din kollega separat.

Anmäl dig här

Varmt välkommen!

Har du frågor om eventet, maila event@cederquist.se

Kontakt