Frukostseminarium om "NIS-lagen"

I somras trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ikraft. Lagen, som bygger på NIS-direktivet från EU, syftar till att förbättra cybersäkerheten i samhället. Den medför skyldigheter att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, anmäla säkerhetsincidenter, osv.

Lagen har ännu fått begränsad uppmärksamhet på marknaden, och det har rått oklarhet kring vilka aktörer som egentligen träffas av den.* Föreskrifter från MSB har nu kommit som klargör vad reglerna innebär och vilka som ska följa dem.

*Leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution av dricksvatten och digital infrastruktur samt företag som tillhandahåller Internetbaserade marknadsplatser, Internetbaserad sökmotorer och molntjänster.

Mot bakgrund av detta bjuder vi härmed in till ett frukostseminarium hos oss den 31 januari där våra IP/IT-rättsspecialister Johanna Linder och Finn Unosson går igenom vad reglerna innebär, vilka som träffas av dem och hur man kan arbeta i ett projekt för att uppnå efterlevnad.


Vi hoppas att vi träffar dig den 31 januari. Vill du ta med en kollega? Varmt välkommen. Anmäl denne separat.

Anmäl dig HÄR.


Varmt välkommen!