Cederquists expert utsedd till rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network

Fredrik Lindblom, partner i Cederquists grupp för EU-, Konkurrensrätt och Offentlig Upphandling har återigen blivit utsedd till extern rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network, ICN. Tidsperioden avser 9 juni 2020–31 maj 2021. Fredrik kommer vara rådgivare i arbetsgruppen för företagskoncentrationer, som fokuserar på att skapa konvergens och underlätta förfaranden vid koncentrationskontroll.

Läs mer här: http://www.konkurrensverket.se/nyheter/externa-radgivare-utsedda-till-internationellt-natverk5/

EU- & Konkurrensrätt

Vår välrenommerade specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt är lyhörd för dina specifika behov som kund.

Läs mer

Offentlig Upphandling

Inom offentlig upphandling erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster: anbud- och upphandlingsstöd, avtalsstöd samt tvistlösning.

Läs mer