Webinar: Coronavirusutbrottet - legala risker och handlingsalternativ

Den 26 och 27 mars 2020 livesände vi ett antal webinars där våra experter diskuterar de juridiska frågeställningar som uppstått till följd av COVID-19. Om du missade någon del eller vill titta igen hittar du länkar till alla webinars här.

Coronavirusets utbredning medför stora utmaningar för näringslivet och samhället i stort. Vi upplever ett rådande läge som präglas av stor osäkerhet om framtiden och kring vilka handlingsalternativ som finns för att kunna hantera ekonomiska, organisatoriska och legala risker. Cederquists absolut högsta prioritet är att hjälpa dig som kund att navigera och hantera den osäkerheten. På vår hemsida har vi författat ett antal kortare artiklar om olika legala frågor som uppstått till följd av COVID-19. Som ett komplement till dessa artiklar livesände vi ett antal webinarier den 26 och 27 mars. 

Länkar till alla avsnitt:

Covid-19 och EU-, Konkurrensrätt och Offentlig upphandling

Covid-19 och hinder i entreprenadavtal

Covid-19 och avtalsrelationer – vad ska man tänka på? 

Rättsläget – Force majeure, kontrollansvar och 36 § avtalslagen

GDPR och Covid-19 – vad ska vi tänka på? 

Covid-19 och MAE, MAC and force majeure-klausuler i svenska finansieringsavtal

Arbetsrättsliga åtgärder, såsom korttidspermitteringar, i ljuset av Covid-19