Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi

Aktiemarknadsnämnden gav under 2011 ut ett Samlingsverk med titeln "Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi", där man bl.a. kan läsa om Aktiemarknadsnämndens verksamhet ur ett rådgivarperspektiv av Carl-Johan Deuschl (delägare Företagsförvärv) & Magnus Lindstedt (delägare Aktiemarknadsrätt och Värdepappersrätt)

"När tiden för Aktiemarknadsnämndens 25-årsjubileum började närma sig tyckte vi inom nämnden att minnet av jubileet skulle bli mera bestående om tilldragelsen kunde avspegla sig i en liten jubileumsskrift. När skriften nu föreligger kan konstateras att den ger en god bild av nämndens verksamhet och av en del närliggande områden som är av särskild betydelse för nämnden. Vill man använda en akademisk terminologi har volymen mera prägel av vänbok än av festskrift, vilket också stämmer överens med den ursprungliga avsikten."