Carl Bokwall talare på konferens för Upphandling24

Den 4 oktober höll Carl Bokwall föredrag på en upphandlingskonferens på Clarion Sign, som arrangerades av Upphandling24. Temat för dagen var "Sälj mer till offentlig sektor", där Carl talade om "Ramavtal, möjligheter och begränsningar". Carl var även inbjuden expert till expertpanelen dit deltagarna kunde skicka in/ställa frågor om upphandling, anbud och affärer.