Carl Bokwall talare på konferens för Upphandling24

Den 7 november höll Cederquists VD Carl Bokwall föredrag på upphandlingskonferensen "Bättre affärer inom LOU och LUF" som arrangerades av IDG/Upphandling24 i Göteborg. Carl talade om "Affärsmässighet och överprövning".