Cederquist i media

I tidningen NyTeknik publicerades den 31 december en artikeln skriven av Fredrik Ståhl och Alexander Tencer från Cederquists Immaterialrättsgrupp. Länk till artikeln finnes här.