IP-gruppen föreläser på Näringspunkten

Den 8 februari får Näringspunkten besök av Advokatfirman Cederquists experter inom immaterialrätt och IT-rätt som kommer att hålla ett seminarium där vi belyser olika juridiska frågor och problem som kan aktualiseras för företag som agerar på internet, vikten av att skydda sitt varumärke och vad företag bör tänka på i sin marknadsföring