National public procurement requirements beyond harmonised EU law – an analysis

Carl Bokwall och Lina Håkansson från Cederquists Konkurrens- och Upphandlingsrättsgrupp har skrivit en artikel med titeln: National public procurement requirements beyond harmonised EU law – an analysis.  Frågan om upphandlande myndigheter får ställa upphandlingskrav som går längre än den nivå som harmoniserats på EU-nivå är av stor betydelse för företag inom en mängd branscher med stor försäljning till offentlig sektor. Läs hela artikeln här.