Rättsanalys med Carl Bokwall och Frida Henkow

Tvetydig dom om direktupphandling

Otillåtna direktupphandlingar som genomförts på grund av att en överprövning dragit ut på tiden kan under vissa omständigheter motivera att någon upphandlingsskadeavgift inte döms ut. Advokat Carl Bokwall och jur. kand. Frida Henkow vid Advokatfirman Cederquist analyserar rättsfallet.


Läs hela krönikan här: Upphandling24