Seminarium på Cederquist om Offentlig upphandling i domstolarna webbsändes live

Den 25 maj anordnade Cederquist i samarbete med Almega ett frukostseminarium på temat Överprövningar i offentlig upphandling. Konkurrensverket redogjorde för en ny statistikrapport om överprövningar, Cederquist presenterade strategiska och taktiska överväganden, för att analysera när överprövning är rätt medel. Almega avslutade med att presentera hur systemen ser ut i andra EU-länder och frågan om något behöver förändras. Hela föreläsningen sändes live på webben. För att se sändningen, klicka här.