Cederquist biträder Nobia AB vid avyttrandet av deras franska verksamhet Hygena Cuisines

Nobia AB och den franska kökstillverkaren Fournier SA har den 30 oktober 2014 ingått avtal avseende Fournier SA:s förvärv av Nobias franska verksamhet Hygena Cuisines. Transaktionen är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Nobia är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt.

Nobia AB företräds av Cederquist huvudsakligen genom Maja Wettergren (M&A), Jonas Forsén (M&A), Lisa Dybeck (M&A) och Kristoffer Molin (konkurrensrätt).

Kontakt