Cederquist företräder Addnode Group AB (publ) vid tyskt förvärv

Cederquist företräder Addnode Group AB (publ) vid förvärvet av Transcat GmbH, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig omsättning på 450 MSEK

. Förvärvet betalas med en kombination av kontanter, säljarreverser och B-aktier i eget förvar samt nyemitterade B-aktier. Affären undertecknades och genomfördes den 1 juli 2015. Cederquists team bestod huvudsakligen av Fredrik Lundén, Thérèse Hamsten och Carl Lindencrona.

För mer information om affären hänvisas till Addnode Groups pressmeddelande.