Cederquist biträder Millicom i samband med obligationsemission och återköpserbjudande av obligationer

Cederquist biträder Millicom i samband med Millicoms emission av obligationer om 2 miljarder kronor samt i samband med Millicoms återköpserbjudande av obligationer.

För mer information om transaktionen, läs Millicoms pressrelease här.