Cederquist har företrätt Folksam i samband med förvärvet av kontorsfastighet vid Malmö Live

Cederquist har företrätt Folksam i samband med förvärvet av kontorsfastigheten Långan 1 vid Malmö Live från Skanska.

Cederquist har företrätt Folksam i samband med förvärvet av kontorsfastigheten Långan 1 vid Malmö Live från Skanska. Affären uppgick till cirka 580 miljoner kronor.

 Cederquists team har i huvudsak bestått Louise Bjärgård och Julia Nilsson.