Fredrik Forssman förstärker Cederquist

Fredrik Forssman som närmast kommer från Grönberg Advokatbyrå är sedan årsskiftet partner på Cederquist och en del av byråns tvistelösningsgrupp. Han kommer framförallt att arbeta med processer, men även stärka byråns fastighetsgrupp inom entreprenadområdet.

Fredriks erfarenhet och spetskompetens ligger främst inom området stora och komplexa entreprenadtvister både internationellt och i Sverige. Hans erfarenhet blir ett värdefullt och positivt komplement till ett redan startk team inom tvistelösning på Cederquist.

Vad fick dig att ta steget till en ny byrå efter så många år på samma ställe?
-  Cederquist var ett enormt attraktivt alternativ, som sammanföll med jag hade en känsla av att det var dags för förnyelse. Jag såg Cederquist som en topprankad och modern byrå, med högt anseende och verkligt spännande ärenden. Nu när jag varit här några veckor kan jag bara konstatera att den bild jag hade än så länge stämmer till fullo.

På vilket sätt uppfattar du Cederquist som modern?
-  Det finns en framåtanda och ett driv här som jag verkligen uppskattar. Det är många unga jurister som arbetar här och de har kommit långt och fått ta stort ansvar tidigt. Det märks att de trivs. Det ser jag som en bekräftelse på att byrån har framtiden för sig. Man har också kommit otroligt långt vad gäller processer och modeller för kompetensutveckling. Något jag tror kommer att vara nödvändigt framöver om man vill agera på toppen.

Nu har du ju varit här några veckor. Hur känns det?
- Väldigt positivt. Känslan överensstämmer med den bild jag hade av byrån innan. Här råder en god och avslappnad stämning, utan överdrivna  hierarkier. Alla är med och drar åt samma håll och det känns trevligt och professionellt. Dessutom finns här en gedigen och effektiv organisation, med en imponerande support och människor som hjälper mig så att jag slipper tänka på det administrativa. Det är skönt.