Cederquist har biträtt Mr Green & Co i samband med offentligt uppköpserbjudande

Cederquist har biträtt Mr Green & Co AB i samband med William Hills offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i MRG att överlåta samtliga aktier i MRG till William Hills mot ett kontant vederlag om 69 kr per aktie.  

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till ca 2 819 miljoner kronor. För mer information, besök Mr Greens hemsida:

https://www.mrggroup.com/sites/default/files/MRG_Uttalande_fran_styrelsen_for_MRG_med_anledning_av_William_Hills_offentliga_uppkopserbjudande.pdf

Cederquists team bestod av partners Wilhelm Lüning och Fredrik Lundén, counsel Anna Green Jensen och associates Sara Haag och Björn Sjöberg.