Cederquist rådgivare i samband med slutförandet av det största fastighetsförvärvet i Sverige under 2017

Cederquist var rådgivare till finansierande bank i samband med att D. Carnegie & Co AB (publ) förvärvade 27 fastigheter belägna i Stockholmsregionen från Akelius och med ett sammanlagt värde av 2,47 miljarder kronor.

Förvärvet var det största fastighetsförvärvet i Sverige under 2017 och omfattar 1420 bostadslägenheter. Transaktionen genomfördes som en bolagsaffär och slutfördes i början av april 2018.

Cederquists finansieringsteam bestod av partner Johan Lundberg, senior counsel Mattias Larsson, senior associate Oskar Hjärpe och associates Cajsa Hansen, Marcus Hjorth och Joachim Strand.

För vidare information, hänvisas till pressmeddelandet publicerat D. Carnegie & Co AB (publ).

 

Ring
English
Meny