Cederquist juridisk rådgivare i samband med Midstar Hotels förvärv av Best Western Plus Sthlm Bromma

Cederquist har biträtt Midstar Hotels i samband med förvärv av en fastighet som rymmer Best Western Plus Sthlm Bromma från Concentus i Kalix i Holding AB.

Cederquists team bestod främst av partner Louise Bjärgård och associate Michela Westin.

För vidare information hänvisa till pressmeddelande publicerat av Midstar Hotels: http://midstar.se/wp-content/uploads/2019/07/press-release-best-western-plus-sthlm-bromma-2019-07-01.pdf