Cederquist biträder Giesecke & Devrient vid förvärvet av SmartTrust

Tyska Giesecke & Devrient, en av världens största leverantörer av värdehandlingar och smart card lösningar, har ingått avtal avseende förvärvet av samtliga aktier i SmartTrust AB. Huvudsäljarna är framförallt Carlyle Group, Eqvitec Technology Fund, TeliaSonera och GE Capital. SmartTrust är en världsledande tillhandahållare av serverlösningar för hantering av SIM-kort och mobiltelefonapplikationer. Mer än 200 operatörer av mobila nätverk över hela världen förlitar sig på SmartTrusts teknologi.

Giesecke & Devrient företräddes av Advokatfirman Cederquist genom främst Moritz Veller (projektledare) samt bland andra Petter Wirell (ansvarig delägare), Robert Stromberg (delägare arbetsrätt) och biträdande juristerna Mattias Lundgren (företagsförvärv) och Andreas Tocklin (arbetsrätt).