Cederquist företräder Spyker Cars N.V. i förvärvet av Saab Automobile AB, vilket tillkännagavs den 26 januari 2010.

Cederquists team leddes av Wilhelm Lüning, senior partner, Tone Myhre-Jensen, partner corporate, och Mattias Larsson, partner finansiering. Därtill medverkade ett antal biträdande jurister.

Spyker Cars N.V. och General Motors har ingått ett bindande avtal avseende Spykers förvärv av Saab Automobile AB. Regeringen har godkänt transaktionen och arbetar för garantier för ett lån avseende omstruktureringen av Saab Automobile, vilket har sökts hos Europeiska investeringsbanken (EIB). Förutsatt en snabb hantering av dessa frågor förväntas transaktionen slutföras i februari. Tidigare tillkännagivna likvidationsförfaranden på Saab kommer att skjutas upp i avvaktan på att transaktionen genomförs.