Cederquist har biträtt Infodata AB

Cederquist har biträtt Infodata AB, ett bolag inom Bisnode-koncernen, vid försäljningen av Infodata AB:s dotterbolag Infologistics Scandinavia AB till Itella AB, ett dotterbolag till finska posten. Infologistics Scandinaiva AB bedriver verksamhet inom e-logistikområdet och tillhandahåller EDI-, Scanning- och ContactCentertjänster. Bisnode AB ägs sedan 2005 till 70 procent av Ratos AB och till 30 procent av Bonnier AB.

Ansvarig delägare hos Cederquist har varit Olof Fältman, som biträtts av Louise Bjärgård. Itella AB har biträtts av Gernandt & Danielsson med Maths Heuman som ansvarig delägare

För mer information, kontakta:
Olof Fältman, delägare
Tel: 08-522 065 17
Mob: 073-960 65 17
Email: olof.faltman@cederquist.se