Cederquist har biträtt Närkes Elektriska AB

Cederquist har biträtt Närkes Elektriska AB (NEA), som Segulah III L. P. förvärvade i oktober 2006, vid försäljningen av samtliga NEA:s tjugofem fastigheter till fastighetsbolaget AB Sagax. I samband med försäljningen har NEA träffat överenskommelse med AB Sagax om hyresavtal med i genomsnitt femton års löptid för att tillförsäkra sig kontrollen av nyttjandet av lokalerna i vilka NEA bedriver sin verksamhet. NEA frigör MSEK 348 i samband med försäljningen, som beräknas slutföras i mars.

Ansvarig delägare hos Cederquist har varit Lennart Kanter, som biträtts av Louise Bjärgård.