CEDERQUIST I ELITSERIEN INOM M&A

Cederquist offensiva strategi inom området förvärv och uppköp (M&A) har gett resultat som överträffat alla förväntningar. Under året har advokatfirman anförtrotts uppdrag i samband med tre av årets fem största affärer med svenska bolag inblandade.

– Antalet uppköp i år verkar vara på väg att slå alla tidigare rekord. Det är i det sammanhanget fantastiskt roligt att vår offensiva satsning på M&A har gett oss möjlighet att växa snabbare än den redan expansiva marknaden inom området, säger Jens Tillqvist, Managing Partner på Cederquist.

Enligt uppgifter från Thomson Financial har totalsumman av företagsaffärer med svenska bolag inblandade mer än fördubblats jämfört med föregående år. Vid tre av de fem största affärerna under första halvåret har Cederquist varit anlitad som rådgivare, senast för Nasdaq i samband med samgåendet med OMX.

– Det är ett prestigeuppdrag som visar att vi har lyckats i vår ambition att skapa ett förtroende bland stora internationella aktörer, säger Jens Tillqvist.

I takt med att marknaden inom M&A har växt och blivit alltmer global har Cederquist utökat och vässat sitt team inom området. För mindre än fyra veckor sedan kunde firman meddela att man rekryterat en välmeriterad jurist från Tyskland, Moritz Veller.

– Som advokatfirma måste vi se och förstå de villkor som präglar våra klienter inom affärslivet. I en global affärsvärld krävs en tydlig strategi och mod att välja väg för att kunna erbjuda mervärde på toppnivå som advokat. Det innebär att vi förstärker inom vissa områden, som t.ex. M&A. Inom andra områden satsar vi på samarbeten med externa aktörer, ett sådant exempel är skatterätt, säger Jens Tillqvist.

Med fokus på organisk tillväxt och ledande kompetens uppbyggd runt klienternas behov har Cederquist de senaste tio åren växt i genomsnitt med över 15 procent årligen. Att majoriteten av bolag som varit inblandade i de riktigt stora affärerna med svensk anknytning valt Cederquist är ett tecken på att strategin har uppfyllt och överträffat högt ställda förväntningar. Samtidigt har advokatfirman förstärkt ett redan gott rykte hos nyutexaminerade jurister och har på tre år klättrat från 10:e till 4:e plats bland de hetaste advokatbyråerna.

– Att så många av toppkrafterna från landets juristutbildningar idag har Cederquist som förstahandsval är glädjande. Det visar att vi lyckats i vår ambition att skapa en modern arbetsplats som förenar tradition och familjekänsla med fokus på klient, kvalitet och spetskompetens, säger Jens Tillqvist.


För ytterligare upplysningar kontakta Jens Tillqvist, Cederquist, 08-522 065 84, mobil 073-960 65 84 eller Annika Steiber, 08-522 066 04, mobil 073-960 66 04.