Cederquist klättrar inom M&A

Enligt Merger Markets senaste ranking ligger Cederquist nu på en tredje plats inom M&A i Sverige. I Norden placerar vi oss på en femte plats.