Cederquist satsar på mobil marknadsföring

Advokatfirman Cederquist satsar på mobil marknadsföring för att nå framtidens toppkrafter inom juridiken. Kampanjen är ett led av Cederquists strategi för att bryta ny mark i branschen med sin kommunikation.

– Cederquist var historiskt mest känt som advokatbranschens Greta Garbo, med hög juridisk kompetens men mycket lågmäld, säger Jens Tillqvist, MP för Cederquist och fortsätter:
– Men ska Cederquist förverkliga sin tillväxtstrategi och växa underifrån genom nyrekryteringar krävs nya grepp för att nå nya generationer av framtida toppjurister.
Som en av få advokatfirmor använder Cederquist i dag aktivt digitala kanaler såsom direktmarknadsföring via e-post och Internet i sin kommunikation.
Nästa steg är mobil marknadsföring som omfattar en julhälsningar och en tävling via mobilen riktad mot studenter. Kampanjen sker i samarbete med Aspiro Mobile Marketing.
– Jag har fått mycket positiva reaktioner på vår satsning och också förstått att vi är rätt unika inom vår bransch, säger Annika Steiber, marknadschef för Cederquist.
Cederquist beslutade 2006 att aktivt sträva mot en position som innovatör och kvalitetsledare inom sitt område. 
Med stark tillväxt, en rad stora prestigeuppdrag, topplaceringar och utmärkelser har Cederquist idag nått en stark position inom samtliga verksamhetsområden, med starkt fokus på företagsöverlåtelser och finansiering.
– Vår kommunikation ska spegla Cederquist höga kvalitet, innovationskraft och förmåga att tänka nytt. Vi har strävat efter att bryta ny mark i allt från att få alla anställda att leva efter varumärket, skapa ett unikt bildspråk i annonser, testa nya kommunikationskanaler till att låta varumärket  genomsyra all kontorsinredning. Att använda  mobil marknadsföring är därför en naturlig fortsättning i vår strävan att vara pionjärer i branschen och att (re)volutionera advokatbranschen, säger Annika Steiber.
– Även om en hel del advokater gillar rock och motorcyklar, har vi medelålders jurister en rätt konservativ inställning till kommunikation. Om vi ska följa våra kunder och omvärlden är det dags att våga ta nya vägar även inom det området, säger Jens Tillqvist.


För mer information Jens Tillqvist +46 73 960 65 84 jens.tillqvist@cederquist.se eller Annika Steiber,+ 46 739 60 66 04 annika.steiber@cederquist.se