Cederquist växer inom konkurrens- och upphandlingsrätt

Cederquist fortsätter att växa inom strategiskt viktiga affärsområden. 

I dag ansluter två nya specialister till Cederquists arbetsgrupp för konkurrens- och upphandlingsrätt. Fredrik Lindblom kommer närmast från White & Case Advokatbyrå, där han i Bryssel och Stockholm under cirka tio år arbetat med konkurrensrätt. Amir Mohseni kommer närmast från Konkurrensverket där han arbetat som konkurrenssakkunnig. Dessförinnan arbetade han med konkurrensrätt på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

 - Vi är mycket glada för att Fredrik och Amir valt att ansluta sig till oss säger Olle Rislund, partner och ansvarig för Cederquists konkurrens- och upphandlingsverksamhet. Vi känner trots den osäkra konjunkturen av en kontinuerligt ökad efterfrågan från båda gamla och nya kunder och väljer nu att satsa för att kunna möta denna efterfrågan.

-  Fredrik och Amir tillhör de bästa i sin generation. Tillsammans med övriga i gruppen kommer vi nu att ha ett ännu vassare utbud till marknaden. Jag är helt övertygad om att gruppen under Olle Rislunds ledning kommer att ta ännu fler marknadsandelar i framtiden. Detta är ett område där vi är på stark frammarsch så vår satsning för att möta en ökad efterfrågan känns helt rätt, säger Jens Tillqvist, managing partner för Cederquist.

Efter rekryteringen av Fredrik och Amir kommer gruppen bestå av 9 jurister som på heltid arbetar med konkurrens- och upphandlingsrätt.