CEDERQUIST VINNER UPPMÄRKSAMMAT MÅL

Advokatfirman Cederquist har företrätt Veolia i Arbetsdomstolen i det mycket uppmärksammade målet angående fackordföranden Per Johansson som avskedats bl.a. med motiveringen att han överskridit sin rätt att kritisera sin arbetsgivare. Arbetsdomstolen har i en dom som meddelats idag fullt ut accepterat arbetsgivarsidans synsätt.

- Det är glädjande att Arbetsdomstolen i ovanligt skarpa ordalag betonat det ansvar som följer med ett uppdrag som facklig förtroendeman. Arbetsdomstolen har gjort en kraftig markering som innebär att en facklig förtroendeman i alla avseenden skall uppträda som ett föredöme på arbetsplatsen. Domen innebär att fackföreningsrörelsen i framtiden bör vinnlägga sig om ett korrekt och sakligt uppträdande. Besinningslös konfrontation accepteras inte på svensk arbetsmarknad, säger Jens Tillqvist Managing Partner på Cederquist och Veolias ombud.


För ytterligare upplysningar kontakta Jens Tillqvist, Cederquist, 08 522 065 84, mobil 073 960 65 84 eller Annika Steiber, 08 522 066 04, mobil 073 960 66 04.