Erika Åslund på Cederquist i toppen bland affärsjurister

Blendow Group Research genomför för sjätte året i rad Klientbarometern – en undersökning gällande inköp av juridiska tjänster. Undersökningen genomförs bland slumpvis utvalda VD:ar, chefsjurister, bolagsjurister, ekonomichefer, personalchefer mfl. på svenska bolag. I år har 1 659 personer besvarat undersökningen.

En av frågorna är, vem skulle du helst anlita i en affärsjuridisk uppgörelse?

Erika Åslund, delägare och chef för Fastighetsgruppen på Advokatfirman Cederquist placerar sig i år som nummer två på denna lista.

- Jag är givetvis väldigt glad över denna utmärkelse säger Erika Åslund. Det känns mycket hedrande att få detta förtroende.   

Nummer ett på listan är Rolf Åbjörnsson, Setterwalls.