Felaktigt incitamentsprogram kan stjälpa din M&A- affär

Felaktigt incitamentsprogram kan stjälpa din M&A- affär

Den allt mer intensiva handeln med företag mellan Private Equity- bolag har ökat vikten av rätt konstruktion på incitamentsprogram för ledningen i samband med företagsöverlåtelser.
   – Nya ägare måste snabbt försäkra sig om fullständig lojalitet från en ledning som tidigare varit helt inriktade på en försäljning av bolaget, säger Jens Tillqvist, Managing Partner hos Cederquist.

Under 2006 stod private equity- investeringar för 1,44 procent av BNP i Sverige, vilket är dels en ökning och dels en mycket stor andel vid en internationell jämförelse. I synnerhet inom området buyouts – utköpsaffärer - har ökningen varit kraftig.

Antalet utköpsaffärer ökade med närmare 300 procent från 2004 till 2005 med en ytterligare ökning under 2006. (Källa: SVCA, Finansinspektionen)

Ökning i antal och frekvens av den här typen av affärer har starkt ökat vikten, för i synnerhet köparen, att skapa väl fungerande incitamentsprogram för ledningen.
– Över en natt ska ledningens lojalitet byta sida från säljare till köpare. Ofta kommer aktiva nya ägare in med nya mål och strategier som ofta spelar en avgörande roll, säger Jens Tillqvist. Enligt honom bör köparen göra en checklista med viktiga punkter, exempelvis:
• Agera snabbt
• Identifiera lojalitetsskapande och lojalitetsstjälpande inslag
• Säkerställ skattekonsekvenser
• Behåll eller skapa ett enkelt och rakt incitaments- och bonusprogram
– Ett felaktigt utformat incitamentsprogram kan riskera att stjälpa en affär.  Köparen har en rad frågor att ställa sig. Är management för lojala med säljaren till följd av historiskt utfall av incitamentsprogram? Ska köparen skapa ett nytt program eller skall han tillämpa det gamla programmet, men med en ny inriktning? Som nästan allt annat i näringslivet, är det ofta bråttom. Särskilt som många private equity- aktörer arbetar efter tesen att det som inte är på plats inom 100 dagar sällan kommer på plats överhuvudtaget, säger Jens Tillqvist. Då vill det till att incitamentsprogrammet är på plats nära nog från första dagen, fortsätter Tillqvist.

Jens Tillqvist deltar torsdag den 6 september som talare vid Svenska Riskkapitalföreningens årliga nordiska kongress i Stockholm.

Cederquists har sedan länge ett anseende som en av de absolut främsta inom M&A på den svenska marknaden. Enligt Legal 500 är Cederquist ”uppmärksammad för styrkan i sin M&A- verksamhet”.

För ytterligare upplysningar kontakta Jens Tillqvist, 08 522 065 84, mobil 073 960 65 84, Petter Wirell, 08 522 065 15, mobil 073 960 65 15, eller Annika Steiber, 08 522 066 04, mobil 073 960 66 04.