Försäljning av aktier i CES Clean Energy Solutions AB

Avtal har ingåtts om försäljning av en större del av aktierna i CES Clean Energy Solutions AB mellan en internationell grupp säljare och Eviva, SGPS, S.A (del av den portugisiska byggkoncernen Martifer). CES Clean Energy Solutions AB utvecklar för närvarande ett 300 MW vindkraftsverksprojekt i Ukraina genom sitt helägda dotterbolag Nova-Eco.

Köpeskillingen är inte offentlig.

Säljarna representerades av Advokatfirman Cederquist genom Per Victor och Andreas Mattsson.

För mer information, kontakta:
Per Victor
Tel: 08-522 065 44
Mob: 0739 60 65 44
Email: per.victor@cederquist.se