KPMG vinner mål mot VTB Bank Europe i England

Stockholms tingsrätt, avd. 2, meddelade den 28 maj dom i mål nr T20297-01 mellan en engelsk bank, VTB Bank Europe PLC och svenska KPMG. VTB Bank Europe PLC hade stämt svenska KPMG och en av dess revisorer med krav på 285 MSEK inklusive ränta. Domstolen ogillade alla krav och dömde banken istället att ersätta KPMG med 11,5 MSEK för dess rättegångskostnader.

Svenska KPMG tog hjälp av advokaten Olof Nilsson samt biträdande juristen Henrik Fieber hos Cederquist.

För mer information, kontakta:
Olof Nilsson
Tel: +46 8 522 065 65
Email: olof.nilsson@cederquist.se