OMX förvärvar Findata AB av Bisnode

Findata AB bedriver försäljning av index och annan finansiell data till aktörer på kapitalmarknaden. Verksamheten har tidigare bedrivits av Nyhetsbyrån Direkt men avknoppades till Findata AB tidigare under år 2007.

OMX har avtalat om att förvärva Findata AB av Bisnode för en initial köpeskilling om 43,5 MSEK. Ytterligare köpeskilling om upp till 35 miljoner kan utgå beroende på framtida utfall.

Juridiska rådgivare till Bisnode var Cederquist genom Per Victor och Fredrik Lundén.

För mer information, kontakta:
Per Victor
Tel: 08-522 065 44
Mob: 073-960 65 44
Email: per.victor@cederquist.se