Rejäla skadestånd viktigast för små kreatörer

Sverige står inför en viktig förstärkning i det legala skyddet av upphovsrätten.
”Det är ett steg i rätt riktning, men samtidigt krävs högre skadestånd. Det skulle förbättra situationen för små producenter av upphovsrättsskyddat material utan finansiella möjligheter att skydda sina alster”, säger Lena Frånstedt Lofalk, advokat specialiserad på immaterialrätt hos Cederquist.

”För att vara ett land som har vunnit så mycket på de värden som skapats av svenska uppfinnare, författare, musiker, formgivare och andra kreatörers arbete, så är det märkligt att Sverige gör så lite för att skydda deras möjligheter att även i framtiden försörja sig på sitt arbete”, säger Lena Frånstedt Lofalk.
Enligt Lena har Sverige ett i grunden gott skydd för upphovsrätten med en väl fungerande praxis för vad som ska skyddas. Men den tekniska utvecklingen inom i synnerhet det digitala området har gjort det svårt för mindre kapitalstarka rättighetsinnehavare att försvara sina rättigheter.


Genom implementeringen av EU: s så kallade sanktionsdirektiv, en process som för närvarande pågår i Sverige, kommer möjligheterna att stärkas för rättighetshavarna att försvara sig bland annat mot nedladdning på Internet.
”Inom området florerar en rad populära myter som har spritts på grund av bristande kunskaper eller populistiska skäl. Den nya lagen innebär exempelvis inte att det blir fritt fram att spionera på Internetanvändare, men att rättighetshavare hos domstol kan få tillstånd att från Internetleverantörer få ut namnet bakom en specifik IP-adress som används vid intrång”, säger Lena Frånstedt Lofalk och tillägger:
”Lagändringen innebär alltså att rättighetshavarna framöver inte måste gå via polisen för att försvara sin upphovsrätt, vilket är fallet idag. Det innebär också att polisen får mer tid att hantera de verkligt grova intrången”

För att stärka i synnerhet mindre aktörers rätt till sitt kreativa material efterlyser hon högre skadestånd för intrång. ”De stora företagen har ekonomiska resurser att driva sina intressen, men mindre aktörer har ofta inte de resurserna”, säger Lena Frånstedt Lofalk.

Tillsammans med författaren Göran Hägg och Mona Hillman Pinheiro, direkör Föreningen Svenska Läromedel, deltar Lena Frånstedt Lofalk den 30 augusti vid ett seminarium kring Häggs nya bok ”Varför dog Bellman – om upphovsrättens historia”.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Lena Frånstedt Lofalk, 08 522 065 10, mobil 073 960 65 10 eller Annika Steiber, 08 522 066 04, mobil 073 960 66 04.