Cederquist i samhället – engagemang och samarbeten

Eftersom vår verksamhet bygger på interaktion med människor, företag och samhället i stort tror vi på att stötta och hjälpa till inom verksamheter och i satsningar där vi känner att vi kan göra skillnad.

Vi stöttar organisationer och projekt genom Pro Bono arbete, engagemang och sponsring.  Våra medarbetare är delaktiga i valen av projekt och engagemang och målet är att göra skillnad för mottagaren och att skapa möjlighet för alla medarbetare att göra skillnad och bidra. Våra enskilt största satsningar återfinns i samarbetet med Mentor och med Sveriges Schackförbund. 

Mentor

Mentor är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. Genom att samarbeta med Mentor vill vi vara med och bidra till att fler barn och ungdomar känner sig inkluderade och att de ser och får fler möjligheter. Genom att stötta organisationen genom sponsring samt med tid och engagemang är vår förhoppning att vi är med och bidrar till en positiv förändring. För mer information om Mentor besök deras hemsida: www.mentor.se.

Schack i skolan

Schack i skolan är samlingsnamnet för Sveriges Schackförbunds storsatsning för att sprida schack i svenska skolor. Schack i skolan erbjuder lärare och fritidspersonal ett pedagogiskt verktyg som utvecklar barn både socialt och intellektuellt. Schack är spelet där alla kan delta, som tränar koncentrationsförmågan och är en spännande ingång i matematiken. Schack har förutsättningarna att göra Sveriges skolbarn smartare!

I dag finns 1 200 etablerade skolschackklubbar runt om i Sverige, som drivs av 7 000 pedagoger som utbildats till schackinstruktörer. Det sociala projektet Schackfyran lär varje år 30 000 barn i årskurs fyra att spela schack.

Läs mer om Schack i skolan och Schackfyran på deras hemsida: www.schack.se.

Andra projekt som vi kontinuerligt sponsrar eller engagerar oss i är:

  • Aktiv Skola
  • Nolltolerans mot mobbning
  • Unga Station, Stockholms stadsmission
  • Sverige för UNHCR

 aktiv skola   noll tolerans mot mobbning       mentor Logga pro bono partner