Cederquist i samhället – engagemang och samarbeten

Då vår verksamhet bygger på interaktion med människor, företag och samhället i stort tror vi på att stötta och hjälpa till inom verksamheter och i satsningar där vi känner att vi kan göra skillnad.

Vi stöttar organisationer och projekt genom Pro Bono arbete, engagemang och sponsring.  Våra medarbetare är delaktiga i valen av projekt och engagemang och målet är att göra skillnad för mottagaren och att skapa möjlighet för alla medarbetare att göra skillnad och bidra.

Vår enskilt största satsning återfinns i samarbetet med Mentor.  Mentor är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. Genom att samarbeta med Mentor vill vi vara med och bidra till att fler barn och ungdomar känner sig inkluderade och att de ser och får fler möjligheter. Genom att stötta organisationen genom sponsring samt med tid och engagemang är vår förhoppning att vi är med och bidrar till en positiv förändring. För mer information om Mentor besök deras hemsida

Andra exempel på projekt som vi kontinuerligt sponsrar eller engagerar oss i:

- Läxhjälp.nu

- Aktiv Skola

- Barncancerfonden

- Nolltolerans mot mobbning

-Unga Station, Stockholms stadsmission

 aktiv skola     barncancerfonden     mentor    noll tolerans mot mobbning   

Ring
English
Meny