Agnes Carlsson

associate

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet, 2019
Legal Studies, Copenhagen University, 2018

Språk:

Svenska och Engelska