Albin Moberg

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2019

Språk:

Svenska och Engelska