Artemis Rahimian

associate

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2018
University of Hong Kong, 2017

Språk:
Svenska, engelska och persiska