Cajsa Hansen

associate

Utbildning:

Jur. kand., Örebro universitet, 2012

Språk:
Svenska och engelska