Caroline Wassdahl

Senior associate

Specialistområde:
Erfarenheter:

Cederquist, 2019-
Hannes Snellman, 2010-2019
Nacka tingsrätt, tingsnotarie, 2007–2009
Setterwalls, 2007

Utbildning:

ESADE Business School, 2009-2010
Jur.kand., Uppsala universitet, 2007

Språk:
Svenska och engelska