Christina Sandström

Specialist Counsel

Specialistområde:
Erfarenheter:

Advokatfirman Cederquist, 2015-
Jernhusen AB, bolagsjurist, 2011-2015
Hellström Advokatbyrå KB, advokat, 2000-2011
Umeå tingsrätt, tingsfiskal, 1999-2000
Hovrätten för Övre Norrland, hovrättsfiskal, 1998-1999
Halmstads tingsrätt, tingsnotarie, 1996-1998

Utbildning:

Jur. kand., Lunds universitet, 1996

Språk:
Svenska och engelska
Ring
English
Meny