Elin Holm

associate

Utbildning:

Jur. kand., Uppsala universitet, 2016

Språk:
Svenska och engelska